Families xarces socials 2017XARRADA ESCOLA DE PARES I MARES DEL COL·LEGI SANTA MARIA
Dimarts 7 de març, 15:30 h

No hi ha dubte que les xarxes socials i els nous smartphones suposen un repte en la família. Davant de certes conductes irreflexives i irresponsables que poden portar conseqüències negatives, els pares hem d’actuar i no sempre sabem com fer-ho. Per això, José Luís Vicente Saura, expert en Noves Tecnologies de la Policia Nacional, ens oferirà les seues experiències i els seus consells.

Pin It on Pinterest

Share This