D’acord amb la Resolució de 13 de setembre de 2017 (D.O.G.V. nº 8.134 de 25.09.2017) de la Direcció General de Política Educativa, de convocatòria d’eleccions a consells escolars, el President d’“Obispo Climent” Cooperativa Valenciana, Juan José Felip Belenguer, com a representant del titular del Col·legi Santa Maria de Vila-real, anuncia l’inicio del procés electoral per a la renovació parcial del Consell Escolar del Centre, que conclourà amb la celebració de les eleccions el dia 23 de novembre.

Pin It on Pinterest

Share This