20181203_131809Durant la setmana del 26 al 30 de novembre, en commemoració del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, tots els grups han tracta en l’hora de tutoria la igualtat entre homes i dones i qüestions relacionades amb el masclisme i la violencia de gènere.
Aquesta iniciativa ha estat proposada per l’alumnat que pertany al Grup Solidari del Col·legi Santa Maria. Concretament, la idea va sorgir durant l’Assemblea de Jóvens Solidaris que es va celebrar a València al mes d’octubre. Com a resultat d’aquelles jornades, el tema s’ha inclòs en el Pla d’Acció Tutorial i s’ha treballat a partir del material preparat pel Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat.

Pin It on Pinterest

Share This